Life
Östanås Massage & Friskvård

"Kinesiologi" är lånat från grekiskan och betyder läran om rörelse

Kinesiologi eller muskeltestning som det också kallas, är en metod som används för att undersöka och behandla olika avvikande tillstånd i kroppen.

Med hjälp av en indikatormuskel (ofta ena armen) kan terapeuten kommunicera med patientens kropp och undermedvetna via dennes nervsystem. Man inleder behandlingen med att balansera kroppen så att kommunikationen fungerar optimalt.

Hopp

Nu finns det möjligheter att ställa olika typer av frågor till kroppen för att börja utreda personens biokemi. Detta är möjligt eftersom kroppens celler och det undermedvetna redan innehåller information om vad som är grunden till dess obalanser. Man kan alltså få fram information om det föreligger toxiska belastningar som tungmetaller, kemikalier eller miljögifter. Likaså vilken näringsstatus personen har, till exempel brister eller överskott av vissa vitaminer och mineraler.

Vidare kan man utvärdera om avgiftningen fungerar på ett godtagbart sätt, om det förekommer infektioner av olika slag som till exempel bakterier, virus, parasiter eller svamp.

Även överkänslighet mot födoämnen och andra ämnen kan testas fram. När väl problemen fastställts kan man utreda på vilket sätt kroppen vill hantera det hela. Naturprodukter av olika slag används för att återställa en väl fungerande biokemi och skapa förutsättningar för en optimal hälsa.

 

 


"Och plötsligt vet du ... det är dags att prova något nytt och lita på att magin börjar"


 

 

Karta

Östanås Massage & Friskvård
Ålundavägen 24
731 12 Kolsva
Ring: 070-277 18 65
E-post